Mycket har hänt med det moderna kontoret de senaste trettio åren. Det är inte länge sedan som ett kontor bestod av huvudsakligen bord, sittplatser, pennor, papper, och i den mån det fanns råd, skrivmaskiner. Idag är det svårt att tänka sig en arbetsplats som inte har något av följande:

– Datorer. Och inte är det längre de stationära monstren som är vanligast, utan nätta och lättburna laptops. Som vanligt finns det en diskussion om huruvida PC eller Mac är bäst, men oavsett var man ställer sig i den frågan så finns det gott om datorer av båda sorter för entusiasterna.

– Användning av ”molntjänster”, det vill säga förvaringsplatser i etern om man så vill, där man exempelvis kan ha levande dokument som kan redigeras av flera personer på en och samma gång.

– Skrivare, scannrar, faxar, kopiatorer… Dessa, visserligen ibland skrymmande, apparater har underlättat för kontorister enormt de senaste decennierna.

– Trådlöst nät. Om man kommer till ett kontor som bara har internetkablar kan det lätt verka lite omodernt. De flesta kontor har trådlösa nät, så att även besökare ska kunna koppla in sig på ett enkelt sätt och så att man inte ska vara bunden till en specifik plats i lokalen.

Många köper också sina kontorsvaror på nätet, eftersom att det är så mycket mer ekonomiskt och smidigt än alternativet – att kånka lådor med papper och annat skrymmande hela vägen från ett lager. Det finns helt enkelt en mängd nyttoområden när internet och den moderna kontorsplatsen möts!