Det talas mycket om hörapparater i dessa dagar. Många hörselskadade är missnöjda med de långa väntetiderna för att få en apparat, och upplever också att de blivit lurade att köpa dyra apparater helt i onödan.

Många får sämre hörsel när de blir äldre, och en bra hörapparat kan avhjälpa de värsta problemen. Dessvärre är det inte alltid lätt att hitta en välfungerande hörapparat, och det kan också ta tid.

I Blekinge finns det, enligt en uppskattning från Hörselskadades riksförbund, 15 000 personer som har problem med hörseln. När man gick över från analoga apparater till digitala, som kan anpassas efter olika ljudmiljöer, ökade kostnaderna kraftigt. Än idag kan en hörapparat kosta en hel del pengar; enligt vissa helt i onödan.

Dessutom varierar tiden för att få en hörapparat kraftigt. Om vi håller oss i Blekinge ser vi att det är stora skillnader bara där. I Karlskrona är väntetiden dubbelt så lång som i Karlshamn. Ett viktigt skäl till detta är bristen på audionomer, de som arbetar med hörapparater på sjukhusen. I takt med att befolkningen blir allt äldre i samtliga svenska län kommer väntetiderna att bli än längre.

Andra problem

För den som får en hörapparat kan det dock bli en dyr historia. Precis som med väntetiden för att få en apparat över huvud taget varierar priset stort mellan olika landsting. I dagsläget finns det tre olika modeller som tillämpas i Sverige. De flesta landsting tillämpar en modell där patienten betalar en besöksavgift hos audionomen, men landstinget bekostar hörapparaten.

I Östergötlands och Uppsala län upphandlar landstinget ett sortiment av hörapparater, som kan provas ut hos auktoriserade hörselmottagningar. Mottagningarna får sedan ersättning från landstinget för besöken.

Längst i avregleringen har man gått i Stockholm och Skåne. Privata mottagningar erbjuder både landstingets sortiment, och ett privat sortiment till marknadsmässiga priser. Detta system är inte utan kritiker, eftersom mottagningen får samma ersättning oavsett vilken apparat patienten väljer, även om patienten betalar sin apparat själv.

Sedan behöver en hörapparat batterier också. Batteriexperten är ett företag som säljer flera typer av batterier och eltillbehör, bl.a. batterier till hörapparater. Det är en produkt som engagerar. I ett inlägg på företagets facebooksida efterlyses t.ex. kvicksilverfria batterier till hörapparater.

Man med hörapparat