En streckkodsläsare skickar ut en laserstråle, som känner av vad som reflekteras och inte reflekteras på den yta den träffar. När strålen träffar en streckkod reflekteras det vita mellan strecken, medan de svarta strecken inte reflekteras. Läsaren är kopplad till en dator som med denna information kan identifiera streckkoden och tyda den information som den bär på. Oftast scannas streckkoden genom att läsaren placeras strax ovanför koden, och en knapp trycks in på läsaren. Rätt använd kan en streckkodsläsare eller flera spara mycket tid och pengar för en näringsidkare.

Många streckkodsläsare ansluts idag till datorn antingen via USB eller på trådlös väg, via WLAN eller Bluetooth. För en större butik eller ett lager är det mycket praktiskt med trådlösa streckkodsläsare. När man ska inventera lagret kan man utrusta personalen med streckkodsläsare. På detta sätt behöver man inte lyfta ut stora kartonger ut hyllor eller liknande, utan de kan skannas där de ligger. Många väljer också att sätta streckkoder på hyllorna på lagret eller i butiken. På detta sätt kan personalen scanna av streckkoden på hyllkanten varje gång de hämtar en viss vara från lagret, och då blir det lättare att hålla koll på varumängden på lagret, genom  att varje inskanning registreras i en central dator.

Många butiker, framför allt stormarknader, låter numera kunderna skanna in varorna själva, när de läger dem i vagnen. Vinsten med detta är framför allt ergonomisk, eftersom de som sitter i kassan riskerar att få förslitningsskador i längden, då de alltid utför samma rörelser. Det finns även en tidsvinst för kunden, som yttrar sig inte minst i minskad irritation.